Exchange- Return

Umowy sprzedaży zawarte od 14.12.2016 r.:Exchange

 • Klient ma prawo wymienić obuwie na inne, jeżeli zakupiony but okaże się za ciasny, za luźny, bądź nie spełnia oczekiwań. Wymiana jest możliwa w terminie do czternastu dni od daty otrzymania produktu.

 • Wymiana obuwia możliwa jest tylko wtedy, gdy sklep dysponuje wymaganym rozmiarem.

 • Możliwa jest wymiana na zupełnie inny model obuwia w innej, bądź tej samej cenie. W przypadku konieczności dopłaty, należy przelać kwotę dostawy + różnica w cenie. W przypadku gdy po odliczeniu kosztów ponownej wysyłki konieczny będzie zwrot pieniędzy proszę podać numer konta bankowego oraz dane właściciela rachunku na formularzu wymiany.

 • Proszę dokonać ponownego zakupu w sklepie internetowym. W formularzu zamówienia proszę  wpisać nr poprzedniego zamówienia np.: 12345/XXX. Zamówione buty są już oczywiście opłacone, natomiast należy opłacić tylko koszty ponownej wysyłki w kwocie określonej w "Dostawie". Pieniądze proszę wpłacić na konto:ING BANK ŚLĄSKI S.A., nr konta: 40 1050 1546 1000 0023 0642 1427 , F.H. Jari's Medyka 405a/17, 37-732 Medyka. Następnie należy wypełnić formularz wymiany (dostępny poniżej). Istotne jest, aby podać w nim nowy i stary numer zamówienia. Ostatnim krokiem wymiany będzie odesłanie obuwia na własny koszt, w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).

 • Wymieniany Produkt winien zostać odesłany  na adres sklepu, z którego Produkt ten został wysłany do Klienta. Przesyłkę można dostarczyć w dowolny sposób (tzn. poczta, kurier, osobiście).

 • Zamówienie zostanie zrealizowane gdy otrzymamy buty na wymianę oraz gdy zaksięgujemy wpłatę.

Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ WYMIANY TOWARU 

Return

 • Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych  poniżej, zgodnie z przepisami art. 27-38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez złożenie oświadczenia przez Klienta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 • W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi naszych Klientów prosimy o dołączenie paragonu lub faktury VAT do zwracanych Produktów. Bezpośrednie koszty odesłania Produktów ponosi Klient.

 • Zwracany Produkt winien zostać odesłany  na adres sklepu, z którego Produkt ten został wysłany do Klienta. 

  Typically this is:

  Passion Shoes
  F.H. Jari's 

  ul. Legionów 17 
  38-400 Krosno                                                                                                    
  POLAND

 • Prawo odstąpienia Klient może zrealizować poprzez przesłanie uzupełnionego formularza odstąpienia (link do formularza podany poniżej).

 • Pieniądze za zwrócone zamówienie Klient otrzyma niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania pisemnego odstąpienia od umowy, z tym, że Passion Shoes może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu wskażę wyraźnie inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.

 • W przypadku poniesienia przez Klienta kosztów wysyłki towaru do Klienta, koszty te również podlegają zwrotowi z tym, że jeśli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Passion Shoes , nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 • Buty można także zwrócić osobiście w sklepie Passion Shoes w Medyce. Do zwrotu w salonie także potrzebne jest oświadczenie o odstąpieniu. W celu zagwarantowania najsprawniejszej obsługi prosimy o dołączanie paragonu lub faktury VAT do Produktów zwracanych również osobiście w sklepie stacjonarnym Passion Shoes .

 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ ZWROTU TOWARU